ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
DEVELOPMENT THE HUB EVENTS
ARCHITECTURE IF_UNTITLED ARCHITECTS
Μάρθα Γιαννακοπούλου
Annika Grafweg
Seki Hirano
LIGHTING DESIGN ARCHITECTURE Δήμητρα Καμπά
ACOUSTICAL SOUND & ACOUSTICS
Γ. Ευθυμιάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.
MECHANICAL INSTA S.A.
GRAPHIC DESIGN Άγγελος Χ. Παντελίδης
for TWEOONEZERO.ORG
WEB DESIGN & DEVELOPMENT CANTALOOP.GR