ΧΩΡΟΙ ΤΜ # ΕΙΣΟΔ. C.B. / F+B ΘΕΑΤΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ/ ΠΑΡΤΥ BANQUET
PASCAL 380 7 FOYER PASCAL 500 300 750 350
   PASCAL 1 165 4 PASCAL 2 200 100 300 150
   PASCAL 2 65 2 PASCAL 1 90 50 100 50
   PASCAL 3 150 3 PASCAL 2 200 100 300 120
COBOL 200 3 FOYER COBOL 240 140 400 170
   COBOL 1 100 3 COBOL 2 120 70 200 85
   COBOL 2 100 2 COBOL 1 120 70 200 85
PASCAL + COBOL 580 3 FOYER PASCAL + FOYER COBOL - - 1100 520
JAVA 200 3 FOYER JAVA 200 100 350 130
   JAVA 1 110 3 JAVA 2 140 80 200 100
   JAVA 2 90 2 JAVA 1 - - - -
FULL HOUSE 1400 5 FOYERS - - 1300 -
Hub Layout